Kategória:
Typ:
Poloha:
 
Štát
Kraj
Okres
Obec
Text:

Cenník služieb

CENNÍK SLUŽIEB ZA SPROSTREDKOVANIE PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti pri nájme vo výške nad 1.000,- EUR za mesiac sa účtuje vo výške jedného mesačného nájmu. Províziu platí prenajímateľ.

Pri výške mesačného nájmu do 1.000,- EUR platí prenajímateľ províziu za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti vo výške jedného mesačného nájmu a realitná kancelária podľa uváženia môže stanoviť poplatok aj pre nájomcu. Výška poplatku pre nájomcu bude uvedená v inzercii pre konkrétnu nehnuteľnosť. Ak v inzercii nie je uvedený poplatok pre nájomcu, nájomca neplatí žiadny poplatok. Provízia sa vypláca až po podpise zmluvy. Pri nájme nehnuteľností na bývanie sa pod pojmom jedného mesačného nájmu rozumie nájom vrátane energií.


Provízia zahŕňa

 • propagáciu nehnuteľnosti na webovej stránke spoločnosti www.maxen.sk
 • propagáciu nehnuteľnosti na renomovaných realitných serveroch 
 • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k prenájmu nehnuteľnosti s dôrazom na ochranu záujmov ako prenajímateľa, tak aj nájomcu
 • konzultáciu s maklérom
 • nafotenie nehnuteľnosti
 • obhliadky s klientmi

CENNÍK SLUŽIEB ZA SPROSTREDKOVANIE PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI

 1. Provízia za sprostredkovanie predaja bytu je vo výške minimálne 3.000,- EUR. Výška sa stanovuje pri každom byte individuálne v závislosti od výšky predajnej ceny, charakteru nehnuteľnosti a náročnosti sprostredkovania predaja nehnuteľnosti. Provízia sa môže stanoviť aj percentuálne v rozmedzí od 2 % do 5 % z predajnej ceny, minimálne však vo výške 3.000,- EUR.
 2. Provízia za sprostredkovanie predaja domu alebo budovy je vo výške minimálne 5.000,- EUR. Výška sa stanovuje pri každej nehnuteľnosti individuálne v závislosti od výšky predajnej ceny, charakteru nehnuteľnosti a náročnosti sprostredkovania predaja nehnuteľnosti. Provízia sa môže stanoviť aj percentuálne v rozmedzí od 2 % do 3 % z predajnej ceny, minimálne však vo výške 5.000,- EUR.
 3. Provízia za sprostredkovanie predaja chaty alebo drobnej stavby (okrem garáže) je vo výške minimálne 3.000,- EUR. Výška sa stanovuje pri každej nehnuteľnosti individuálne v závislosti od výšky predajnej ceny, charakteru nehnuteľnosti a náročnosti sprostredkovania predaja nehnuteľnosti. Provízia sa môže stanoviť aj percentuálne v rozmedzí od 3 % do 10 % z predajnej ceny, minimálne však vo výške 3.000,- EUR.
 4. Provízia za sprostredkovanie predaja stavebného pozemku je vo výške minimálne 3.000,- EUR. Výška sa stanovuje pri každej nehnuteľnosti individuálne v závislosti od výšky predajnej ceny, charakteru nehnuteľnosti a náročnosti sprostredkovania predaja nehnuteľnosti. Provízia sa môže stanoviť aj percentuálne v rozmedzí od 3 % do 10 %, , minimálne však vo výške 3.000,- EUR.
 5. Provízia za sprostredkovanie predaja garáže je vo výške minimálne 1.500,- EUR.
 6. Provízia za sprostredkovanie predaja záhrady ak sa na nej nenachádza iná nehnuteľnosť je vo výške minimálne 2.000,- EUR.

Výšku provízie aj inú ako je uvedená v predchádzajúcich bodoch je možné určiť len po vzájomnej dohode realitnej kancelárie s klientom. Provízia sa vypláca až po podpise zmluvy.


Provízia zahŕňa

 • prvotnú obhliadku nehnuteľnosti
 • fotodokumentáciu
 • propagačnú plachtu na nehnuteľnosť - podľa dohody
 • propagáciu nehnuteľnosti na webovej stránke spoločnosti www.maxen.sk
 • propagáciu nehnuteľnosti na renomovaných realitných serveroch
 • priame oslovenie klientov z našej databázy
 • kompletné realitné, právne a daňové poradenstvo z oblasti realít
 • vypracovanie všetkých potrebných zmlúv, podkladov a protokolov
 • hypotekárne poradenstvo
 • zastupovanie klienta pred úradmi (kataster, miestny úrad, správca)

Poplatky, ktoré hradíme za Vás

 • poplatky za overenie podpisov predávajúcich u notára